Dispensation til kloakeringsprojekt

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene Hobrovej 54-66, 7840 Højslev. Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16793.

Dispensation til kloakeringsprojekt

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler