Dispensation til informationshus / mastehus

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører matr. 6e Lyndby By, Lyndby, Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge - Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/14011.

21/14011 Dispensation til infomationshus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent