Dispensation til granitbænk

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 13d, Sletten, Humlebæk, Gl Strandvej 163X, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17056.

Dispensation til granitbænk

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler