Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 16l, Ørbæk By, Ore, Strandløkkevej 20, Profitten 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte genopførelse samt efter 65b, stk. 3, nr. 3 til udvidelse af hensyn til modernisering af toilet og badeforhold.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00203.

21-00203 Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent