Dispensation til genopførelse efter nedrivning og udvidelse af helårsbolig

Publiceret 07-04-2022

Afgørelsen vedrører matr. nr. 21al, Thurø By, Thurø beliggende Øgavl 203 i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til – efter nedrivning af eksisterende bebyggelse - genopførelse af bolig samt garage, som ansøgt.

Kystdirektoratet giver endvidere dispensation efter § 65b, stk. 3, nr. 11 til udvendig trappeadgang til kælder samt til lyskasser.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17199.

22/17199 Dispensation til genopførelse af bolig.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent