Dispensation til genopførelse af hus

Publiceret 22-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 29c, Brydegård By, Dreslette, Brunshusevej 6, 5683 Haarby, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og stk. 3 nr. 9 jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14317.

Dispensation til genopførelse af hus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler