Dispensation til fugletårn/udkigstårn

Publiceret 22-04-2022

Afgørelsen vedrører Strandparken ved Lille Vejlesø på ejendommen matr. 42a, Kildebrønde, Hundige By, 2640 Greve, Greve Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis da venligst til j.nr. 22/17604.

22/17604 Dispensation til fugletårn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent