Dispensation til etablering af toilet og pumpestation

Publiceret 01-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Hindsgavl, Middelfart Jorder, Søbadvej 18, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09978.

Dispensation til etablering af toilet og pumpestation

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler