Dispensation til etablering af nyt skel ved transformerstation

Publiceret 29-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2bn, Bøjden By, Horne, Bøjdenlandevej 14 B, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18011.

Dispensation til etablering af nyt skel ved transformerstation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler