Dispensation til etablering af frontkvist på stuehus

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1a, Vivebrogård, Vive, Vivebrogårdvej 80, 9560 Hadsund, Mariagerfjord Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre frontkvist som beskrevet i ansøgningen samt isætning af et mindre tagvindue ved et nyt toilet/bad på overetagen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14024.

Dispensation til etablering af frontkvist på stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler