Dispensation til el-standere til autocampere og gæstesejlere ved Feggesund Færgeleje

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.7000a, Feggeklit, Sejerslev, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17321.

Dispensation til el-standere til autocampere og gæstesejlere ved Feggesund Færgeleje

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler