Dispensation til badehus

Publiceret 26-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen - Badehus nr. 41, Sydstranden, matr.26ak, Kerteminde Markjorder, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nyt badehus med terrasse. Det forudsættes at bestemmelserne i lokalplanen overholdes. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17861.

Dispensation til badehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler