Dispensation til at opsætte hegn for græssende dyr

Publiceret 26-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8a Sulbæk, Understed, Strandhusevej 15, Sulbæk, 9900 Frederikshavn, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10309.

Dispensation til at opsætte hegn for græssende dyr

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler