Dispensation til at opsætte 3 digitale badevandsskilte

Publiceret 07-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1c og 5 Charlottenlund og 2e Kristiansholm i Gentofte Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 3 digitale badevandsskilte som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16653.

22-16653 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig