Dispensation til asfaltering af eksisterende p-plads

Publiceret 03-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen- matr. 351b Korsør Markjorder, Storebæltsvej 140, 4220 Korsør. Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Det forudsættes at der anvendes en lys grå type asfalt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16660.

Dispensation til asfaltering af eksisterende p-plads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler