Dispensation til arrangement

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3l, Rygårde, Nørager, i Norddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16463.

Dispensation til arrangement

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler