Dispensation til arrangement ”Tisvildeleje Går i Fisk”

Publiceret 21-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Tibirke Flyvesand, Tibirke, Hovedgaden 112, 3220 Tisvildeleje, Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17723.

22-17723 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler