Dispensation til afholdelse af arrangementer

Publiceret 21-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a Slotslyngen, Allinge-Sandvig Jorder, Langebjergvej 130, 3770 Allinge i Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af arrangementer på og ved Hammershus, som ligger indenfor rammerne af oversigt og retningslinjer fra ansøgningsmaterialet. Dispensationen er gældende i 5 år og bortfalder automatisk ved udgangen af 2026. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16182.

Dispensation til afholdelse af arrangementer

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler