Dispensation til ændring af facaden på hus

Publiceret 25-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 13f, Overby By, Odden, Oddenvej 262, 4583 Sjællands Odde i Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3 nr. 10, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14427.

Dispensation til ændring af facaden på hus

Yderligere information:

Morten Uldal Hansen

Sagsbehandler