Dispensation til ændring af belægning på vej samt etablering af vendeplads

Publiceret 08-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21a, Vantore By, Vantore, 4880 Nysted, i Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/10213.

21-10213 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Teamleder