Dispensation til adgangsvej til Sydhavnen, Thyborøn Havn

Publiceret 04-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene Matr. 7000a, Den nordlige Del, Harboøre, Matr. 54k, Den nordlige Del, Harboøre, Matr.nr. 54f, Den nordlige Del, Harboøre, samt et ikke-matrikuleret område, alle i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13041.

Dispensation til adgangsvej til Sydhavnen, Thyborøn Havn,

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler