Afslag til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 04-05-2022

Afgørelsen vedrører matr. 78c, Ærøskøbing Markjorder, Sygehusvejen 37, 5970
Ærøskøbing, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til
det ansøgte.

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18247

Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent