Afslag til udvidelse af badehus

Publiceret 07-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 28d, Brundby By, Tranebjerg, Strandvejen 26, Ballen, 8305 Samsø, Samsø Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17326.

22-17326 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler