Afslag til udskiftning af sommerhus

Publiceret 27-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1bd Stensmark, Grenaa Jorder, Stensmark 42, i Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17912.

22-17912 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent