Afslag til opførelse af større sommerhus eller etablering af erhverv

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.14ø, Erritsø by, Erritsø, Lyngsoddevej 50, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af større sommerhus samt til ændret anvendelse til erhverv.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13536.

Afslag til opførelse af større sommerhus eller etablering af erhverv

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler