Afslag til opførelse af sommerhus

Publiceret 07-04-2022

Afgørelsen vedrører matr. 104b, V. Lyng, Nykøbing S. Jorder, Thorsvej 79, 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17494.

22/17494 Afslag til opførelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent