Afslag til opførelse af sommerhus

Publiceret 25-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 9g, Dyngby By, Bjerager, Grindsnabevej 47, 8300 Odder, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17840.

Afslag til opførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler