Afslag til ombygning af Kajakklubben Vikings klubhus

Publiceret 08-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 28a, Marselisborg, Århus Jorder, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg, i Aarhus Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte ombygning.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00348.

Afslag til ombygning af Kajakklubben Vikings klubhus

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler