Afslag til garage ved helårsbolig

Publiceret 21-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 57d, Den nordlige Del, Velling, Vellingvej 65, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/17646.

22/17646 Afslag til garage ved helårsbolig.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent