Afslag til etablering af bro

Publiceret 28-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 44uø, Reersø By, Kirke Helsinge, 4281 Gørlev og matr. nr. 1, Bjerge By, Svallerup, 4281 Gørlev, i Kalundborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10308.

Afslag til etablering af bro

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

Sagsbehandler