Afslag til drivhus

Publiceret 05-04-2022

Afgørelsen vedrører matr.369, Skelde, Broager, Stensigmose 11, 6310 Broager, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13577.

21/13577 Afslag til drivhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent