Afslag til at flytte vej

Publiceret 03-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1r, Barritskov Hgd., Barrit, Geert Strandvej 3, 7150 Barrit. Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16494.

Afslag til at flytte vej

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler