Afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 04-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 15b Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 521, 4000 Roskilde, i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet kan ikke imødekomme jeres anmodning om at ophæve strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens1 § 15, på matr. nr. 15b Gundsømagle By, Gundsømagle. Afgørelsen er truffet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 samt § 69a, stk. 2 og 6. Afgørelsen kan ikke påklages, jf. § 78, stk. 4, i naturbeskyttelsesloven.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 22/16184.

22-16184 Afgørelse.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler