Afgørelse vedr. opsætning af campingforbudsskilte

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. Barsmark, Løjt 624, i Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af et campingforbudsskilt. Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to campingforbudsskilte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11673.

Afgørelse vedr. opsætning af campingforbudsskilte

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler