Afgørelse om genopførelse af udhuse og drivhus

Publiceret 19-04-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.31a. Vem-menæs By, Bjerreby, Stenoddenvej 53, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at genopføre et udhus på 31 m², et udhus/garage på 52 m² samt et drivhus på 20 m².

Som vilkår for drivhuset stilles at to glasbygninger nedrives.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til sagen henvis venligst til j.nr. 20/04755.

20/04755 Afgørelse om genopførelse af udhuse og drivhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent