Tilladelse til udformning og beliggenhed af nyt stuehus og udhus, Skaboeshusevej 178, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Publiceret 24-09-2021

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 8c Regstrup By, Aunslev, Skaboeshusevej 178, 5800 Nyborg. Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre stuehuset samt udhuset med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13793.

Afgørelse Skaboeshusevej 178 - Nyborg kommune

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent