Tilladelse til placering og udformning af maskinhus til landbrugsejendom i Hedensted Kommune

Publiceret 06-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 21c Daugård By, Daugård, beliggende Ulbækvej 40, 8721 Daugård, i Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af maskinhus. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04543.

Tilladelse til placering og udformning af maskinhus til landbrugsejendom Kommune

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler