Tilladelse til placering og udformning af bolig og driftsbygninger

Publiceret 14-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 39a, Holtug By, Holtug, Holtug Strandvej 66, 4660 Store Heddinge, i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til at opføre bolig og driftsbygninger med en placering og udformning som beskrevet i ansøgningen. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00265.

Tilladelse til placering og udformning af bolig og driftsbygninger

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler