Dispensation til udstykning af landbrugsejendom

Publiceret 14-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9f, Ager By, Hvidbjerg, Agerøvej 27, 7960 Karby, i Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning af landbrugsejendommen, som ansøgt og jf. nedenstående redegørelse og kort. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10669.

Dispensation til udstykning af landbrugsejendom

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler