Dispensation til tre dæksler ved etablering af minirenseanlæg

Publiceret 08-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 46b, V. Egesborg By, V. Egesborg, Jarsskovvej 9, 4700, i Næstved Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13616.

Dispensation til tre dæksler ved etablering af minirenseanlæg

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler