Dispensation til to legeredskaber

Publiceret 15-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 395, Kollund Bov, Fjordvejen 40, Kollund, 6340 Kruså, Aabenraa Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04758.

Dispensation til to legeredskaber

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler