Dispensation til tilbygning af badeværelse til sommerhus

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2ac, Lundø By, Lundø, Lundøvej 187, 7840 Højslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14428.

Dispensation til tilbygning af badeværelse til sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler