Dispensation til pumpestation

Publiceret 28-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 179 og 7000a Dynt, Broager, Gammelmark 20, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af pumpestation som ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04564.

Dispensation til pumpestation

Yderligere information:

Christina Hattesen-Hangård

Sagsbehandler