Dispensation til opstilling af 2 redningskranse

Publiceret 09-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4i, Dræby By, Munkebo, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14185.

Dispensation til opstilling af 2 redningskranse

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

Sagsbehandler