Dispensation til opsætning af to informationsskilte

Publiceret 20-09-2021

Afgørelsen vedrører matr.19b, Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 20, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14264.

Dispensation til opsætning af to informationsskilte

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler