Dispensation til opsætning af redningskrans

Publiceret 10-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 75c, Tårup By, Frørup, Kystvej 41, 5871 Frørup, i Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/12446.

Dispensation til opsætning af redningskrans

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler