Dispensation til opsætning af læskur til får

Publiceret 21-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 89k, Assens Markjorder, 5610 Assens, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04719.

Dispensation til opsætning af læskur til får

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler