Dispensation til opsætning af 2 redningskranse

Publiceret 03-09-2021

Dispensation vedrører ejendommene matr. nr. 1ai og 6a, Langø, Stubberup, Langøvej 521 og 533, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13768.

Dispensation til opsætning af 2 redningskranse.pdf

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler