Dispensation til opførelse af offentlig toiletbygning i Gulborgsund Kommune

Publiceret 30-09-2021

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3d, Gedesskov Huse, Gedesby, Skovvænget 30, 4874 Gedser, i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/14434.

Dispensation til opførelse af offentlig toiletbygning i Gulborgsund Kommune

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler