Dispensation til opførelse af læskur samt hegn på djævleøen

Publiceret 06-09-2021

Afgørelsen vedrører matr. nr. 113, Strandgårde, Gammelsogn, Holmsland Klitvej, i Ringkøbing Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15 til opførelse af læskur og efter naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 4, nr. 3 til etablering af hegn. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 20/04794.

Dispensation til opførelse af læskur samt hegn på djævleøen

Yderligere information:

Inge Merete Nygaard Christensen

Sagsbehandler